fbpx

A martfűi sztori – lakossági fórumon keresztül

A kommunális hulladék begyűjtésének változásairól, a képviselő-testület döntését megelőző folyamatokról, az akkori ismereteik szerinti tennivalókról és az aktuális helyzetről kaptak tájékoztatást azok, akik részt vettek az önkormányzat parázs vitáktól sem mentes lakossági fórumán, 2013. augusztus 1-jén, a művelődési központban. Rendkívül nehéz két hét állt a város lakói mögött, de fórum időpontjára a katasztrófavédelem már kijelölte az ideiglenes hulladékszállítási szolgáltatót. 

A hulladékgazdálkodás kérdései országosan is kiélesedtek, azonban Martfűn mondta fel a szolgáltató elsőként a szerződését, az alacsony szolgáltatási árra hivatkozva. Hogyan alakult ki ez a helyzet városunkban és hogyan tovább? – fogalmazta meg dr. Kiss Edit az alapkérdéseket. – Már a korábbi lakossági fórumokon is elhangzott, hogy jelentős feladatok várnak az önkormányzatra a hulladékgazdálkodás terén. Hogy ne túl drágán, de gördülékenyen történjen a hulladékszállítás, ahhoz a városlakóknak össze kell fogniuk. A 2013. január 1-jétől életbe lépett új hulladékgazdálkodási törvény korszerű hulladékgazdálkodási rendszert vezet be, a hulladék minél nagyobb mértékű hasznosításával. A törvény bevezetésében azonban sokkal inkább a fokozatosság elve alapján kellett volna eljárni.

A mi szolgáltatónk a Remondis Budapest Kft. volt, ami később felvette a Kun Hulladék Kft. nevet. Ez egy teljes egészében német tulajdonú cég. Az új hulladékgazdálkodási törvény alapján azonban csak többségi önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő cég láthatja el a hulladékgazdálkodás feladatait. A társaság ezért úgy döntött, hogy felmondja a szerződéseit.

Dr. Kiss Edit polgármester számos dokumentum bemutatásával, vetítésével ismertette a szolgáltatóval folytatott többfordulós egyeztetési folyamatot, levélváltásokat. A január 23-án kelt, felmondást közlő levélben szerepelt, hogy ha meg tudnak egyezni az önkormányzattal egy, az önkormányzat által fizetendő kompenzációs összegben, akkor visszavonnák a felmondást, folytatnák a szolgáltatást.

A közszolgáltatási szerződés felmondásában a szolgáltató nem jelölt meg konkrét, gazdasági számításokkal alátámasztott okokat, így az önkormányzat nem fogadta el a felmondást.

A Remondis Szolnok Zrt. átszerződéssel ellátta volna a szolgáltatást a továbbiakban, ha a 120 literes edényzet esetében ürítésenként 600 forintos díjat számíthat fel, ami bruttó3.299 Fthavidíjat jelentett volna az eddigi1867 Ftbruttó havidíj helyett.

Ezt nem vállaltuk fel, és valójában ez volt az a pont, amelyről nem tudtunk elmozdulni. A másik lehetséges mód az lett volna, hogy az önkormányzat havi támogatást adjon a Remondisnak.

Az önkormányzat a mai napig sem kapta meg a felmondáshoz szükséges részletes gazdasági elemzést. Ilyen formán közpénzt erre támogatásként nem lehetett adni – hangsúlyozta dr. Kiss Edit.

Számos probléma jelentkezett a törvényalkotás terén is. Az új hulladéktörvény előírta, hogy új szolgáltatót kizárólagosan közbeszerzés útján lehet megbízni, közbeszerzésen azonban csak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiadott minősítéssel rendelkező gazdálkodó szervezetek indulhatnak. Az a törvény viszont csak 2013. július 4-én jelent meg, amely alapján ez a minősítés lehetségessé vált. Eddig az időpontig nem lehetett közbeszerzést lefolytatni, ha megszűnt a szolgáltatás.

A dokumentumok alapján többszöri levélváltásra került sor a lomtalanítással, a gyűjtőszigetek kiürítésével kapcsolatban is.

Az önkormányzat március közepén kezdeményezte a gyűjtő edényzet megvásárlását. Közben a szolgáltató nem hajtotta végre a szerződésben vállalt lomtalanítást, és nem történt meg a gyűjtőszigetek ürítése sem.

A számlákon kiállítóként a Kun Hulladék Kft. név jelent meg, a változásról a szolgáltató nem tájékoztatta az önkormányzatot.

Mindez azt jelezte, hogy megromlott az együttműködés az önkormányzat és a szolgáltató között. – Nem biztos, hogy ez volt helyes út, hogy egymással nem tudtunk boldogulni, hiszen mindketten ugyanattól szenvedtünk, a jogalkotás hiányosságaitól – emelte ki dr. Kiss Edit a fórumon.

Május elején jutottunk oda, hogy a szolgáltató egyértelműen kimondta, hogy július végétől nem fogja ellátni a hulladékszállítást Martfűn, szintén csak általánosságban, a kedvezőtlen törvényi változással indokolva döntését.

Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Minisztériumnak is jelezte, hogy várható egy olyan időszak, amikor nem lesz szolgáltató Martfűn, állásfoglalást, segítséget kérve a helyzet megoldásában.

Erre a levélre csak július 15-én érkezett válasz, hogy készül egy törvény, amely meg fogja oldani az átmeneti ellátás kérdéseit. Arra a kérdésre, hogy ideiglenes engedéllyel lehetne-e hulladékgazdálkodást végezni, kategorikus nem volt a válasz.

Ez a törvény 2013. július 22-én lépett hatályba, amikor már elkezdődött a hulladékszállító edényzet elszállítása. A törvény utalt arra, hogy kormányrendelet fogja meghatározni, mely állami hatóság jelöli ki azt a szolgáltatót, amely köteles ellátni válságos helyzetben a hulladékszállítási feladatokat. Ez a kormányrendelet július 27-én szombaton lépett hatályba. Folyamatos egyeztetést követően, július 31-én az arra kötelezett katasztrófavédelem a Szolnok Remondis Zrt.-t jelölte ki a hulladékszállítási feladatok ideiglenes ellátására Martfűn.

A polgármester emlékeztetett, hogy július 17-én Szolnokon, a Remondis Szolnok Zrt.-nél tárgyalást folytattak a Kun Hulladék Kft.-vel, hogy átmenetileg továbbvigyék a szolgáltatást, azonban ezt nem vállalták. Abban megegyeztek – ezt egyébként a szolgáltató kérte -, hogy július 31-vel szűnjön meg a szolgáltatás. Július 18-án, azonban, a képviselő-testületi ülést követő esti órákban Sztarinka Csilla időközben érkezett leveléből értesült dr. Kiss Edit, hogy megkezdik a gyűjtőedényzet elszállítását. Az önkormányzat kérte, hogy halasszák el az edényzet összeszedését néhány nappal, hogy a lakosságot megfelelően tudja tájékoztatni az önkormányzat, de a szolgáltató erre sem volt hajlandó.

Év eleje, az új hulladékgazdálkodási törvény megjelenése óta a képviselő-testület is folyamatosan tájékoztatást kapott a változásokról, az önkormányzat lehetőségeiről. Azon kívül, hogy az önkormányzat saját ellátásba vegye a hulladékszállítást, nem volt más jogszerű út.

Az önkormányzat elkezdte kialakítani a hulladékszállítás saját kft-ben történő megoldási rendszerét. Ehhez területet vásároltak a Tisza Ipartelepen, székhelyet, irodát, öltözőt alakítanak ki, gyűjtőedényzetet, járműveket vásárolnak. Folyamatban van a további személyi feltételek kialakítása.

– Amikor látszott, hogy a volt szolgáltató nem folytatja tovább, közbeszerzést nem tudunk kiírni, saját vállalkozásba kell venni a szolgáltatást, amikor a megfelelő feltételek rendelkezésre álltak, akkor tudtunk a képviselő-testülettel formálisan is dönteni, hogy kibővítjük a kft-nk tevékenységét, az eszközöket rendelkezésre bocsátjuk, és az ügyvezetőjét kinevezzük – hangsúlyozta a fórumon dr. Kiss Edit.

Előreláthatóan három hónap szükséges az engedélyek beszerzésérhez, amikortól a szolgáltatást az önkormányzat végezheti.

A várható szolgáltatási díjakról is tájékoztatott dr. Kiss Edit: a 2011 áprilisában alkalmazott, inflációval (4,2%) növelt díj 10%-kal csökkentett összege szerepelhet a számlán. A katasztrófavédelem is ezt a díjat jelölte meg az ideiglenes szolgáltató számára, és ezt a díjat alkalmazhatja majd az önkormányzati szolgáltató is. Az önkormányzat gazdasági számításai alapján ez az összeg elegendő ahhoz, hogy a hulladékszállítás nullszaldóval működjön a későbbiek során is, állami és önkormányzati támogatás nélkül.

– Megindultak a politikai kampányok, amelyeknek azonban később van helyük, ha a parlamenti és az önkormányzati választások ideje eljön. Addigra a városban jól fog működni a hulladékgazdálkodási rendszer – biztosította a jelenlévőket dr. Kiss Edit. – Nem csak hogy meggyőződésem, hogy nem volt más lehetőségünk, de jót is választottunk. A kellemetlenséget, amit a városnak tíz napig át kellett élnie, talán érdemes volt vállalni, hiszen most magunknak építünk egy új rendszert – hangsúlyozta a polgármester.

A martfu.hu-n a hulladékszállítással összefüggésben megjelent önkormányzati hírekhez kapcsolódóan beérkezett kommentek közé felkerült az önkormányzat saját hulladékszállítási elképzeléseit és az ezzel kapcsolatos gazdasági számításokat tartalmazó, zárt ülésen tárgyalt előterjesztés. Az ügyben vizsgálatot indított a polgármester. Biztos abban, hogy nincs a képviselők között, aki szembefordult volna a testülettel. – A döntéseket közzétettük, a titkosságát az anyagnak egyedül az okozta, hogy közbeszerzésre szánt részletek voltak benne. A lakosságot természetesen minden döntésről tájékoztatni fogjuk – hangsúlyozta.

Árvai Zoltán azon kérdésére, hogy az önkormányzat által működtetett szervezet milyen áron végzi majd a szolgáltatást, dr. Kiss Edit részletesen ismertette az eddig alkalmazott ürítési árakat, ezeket vették figyelembe a számításokban is. Azt is megtudtuk, hogy a nem természetes személyek, pl. a vállalkozások esetében is szabályozta az ideiglenes szolgáltató által alkalmazható árakat a katasztrófavédelem. Az ő esetükben is a 2011. áprilisi árakból kell kiindulnia a szolgáltatónak, és a rezsicsökkentést is végre kell hajtaniuk.

Mindenhol lesz 1100 literes gyűjtőedény, ahol eddig volt. Az összegyűlt szemét elszállítását követően rágcsálóirtást végeztet az önkormányzat. Sor kerül a kukák és a környezetük fertőtlenítésére is – tudtuk meg a Hajdú Gabriella kérdésére adott válaszból.

Mészáros Attila szerint január óta többet tehetett volna az önkormányzat, hiszen már akkor látható volt, hogy a szolgáltató semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, itt megoldás nem lesz. Dr. Kiss Edit azonban nem feltétlenül a hulladékszállító céget tette felelőssé a történtekért, hanem a szabályozatlan jogi helyzetet, emlékeztetve, hogy más településeken is várható hasonló szituáció kialakulása. Szerette volna elérni, hogy ne úgy vigyék el a kukákat, hogy előtte nem tudnak megfelelő tájékoztatást kiadni, és a lakossági tájékoztatón jelenlévő, éppen szólásra készülő Sztarinka Csillától, a Kun Hulladék Kft. ügyvezetőjétől kért választ arra a kérdésre, hogy miért nem tudtak várni néhány napot az edények elszállításával.

A Remondis Kft. jogutód cégének vezetője a szolgáltató szemszögéből ismertette a hulladékszállítás megszüntetéséhez vezető folyamatot. Arra, az önkormányzattal két éve kötött megállapodásra és az akkor készített díjkalkulációra is emlékeztetett, amely szerint az önkormányzat kérésére martfűi rendkívül alacsony díjat két-három év alatt fejlesztették volna fel. A 2013. január 1-jei hulladéktörvény alapján azonban fennakadt az árak további emelése. A kormány díjstopot határozott meg, a 2012. december 31. árakat már csak az infláció mértékével, 4,2%-kal tudták emelni. – Decemberben a nagyjából félmillió forintos havi kompenzációs összeget azért kértük az önkormányzattól, hogy legalább nullára kijöjjünk. Az új hulladéktörvény által okozott terhek, a hulladéklerakási díj, felügyeleti díj miatt szerettük volna, hogy közös megoldást találjunk. Az önkormányzat nem vállalta ezt a kompenzációt, sem a lomtalanítás, sem a szelektív hulladékszállítás tekintetében, ezért kénytelenek voltunk felmondani a szerződésünket 2013. július 24. dátummal.

Sztarinka Csilla elismerte, hogy az önkormányzat valóban nem kapott konkrét költségkalkulációt a felmondás okán, de kihangsúlyozta, hogy az önkormányzat július 14-én elfogadta a szolgáltató felmondását, 2013. július 24. dátummal. – Az önkormányzat akkor jelezte, hogy maga fogja megoldani a szolgáltatást. Az önkormányzat által július 5-én kezdeményezett 17-i találkozón is elmondtuk, hogy csak kompenzáció ellenében tudjuk a szolgáltatást folytatni, amit dr. Kiss Edit elutasított. Kértük, hogy augusztus 31-ig végezhessük a szolgáltatást. Erre az volt a válasz, hogyha július 31-ig tudjuk vállalni a hosszabbítást, akkor tulajdonképpen december 31-ig is tudnánk, mert kívül esik a hathónapos felmondási időn. Ekkor úgy döntöttem, hogy nem szeretnék semmiféle jogi vitába keveredni az önkormányzattal, és továbbra is a július 24-i felmondási időpontot tartottuk szem előtt. 18-án két óra körül írtunk az önkormányzatnak, hogy 19-én elkezdjük összeszedni az edényeket – tájékoztatott az ügyvezető. Végül elnézést kért a jelenlévőktől, hogy ez az egész kellemetlenség rajtuk csapódott le.

– Most hallom először az 500 ezer forintot önkormányzati kompenzációra vonatkozó összeget, mert a szolnoki szolgáltató havi 2 millió forintot mondott, hogy annyiért látná el a szolgáltatást a hulladékszállítási díjon felül – reagált az elhangzottakra dr. Kiss Edit.

– Már a néhai dr. Bakonyi Péter idejében, a 2006 és 2010 közötti két évben azért nem került sor díjemelésre szemétszállítási ügyben, mert a Remondis azt mondta, hogy emeljük a díjat, mert csak, de nem volt mellette kalkuláció. Egy csakra nem emelhetett szemétszállítási díjat az önkormányzat. Ez az oka annak, hogy Martfűn tényleg alacsony a környező településekhez képest a szemétszállítási díj. Ebben a kialakult helyzetben hátrányunk lett az, ami előnyünk volt, a viszonylag alacsony szemétszállítási díj – fogalmazott dr. Urbán-Szabó Béla, az önkormányzat pénzügyi, ügyrendi és városfejlesztési bizottságának vezetője.

– Tavaly év végén mind a Szolnoki, mind a Kunszentmártoni Kistérségi Társulásban, azt gondolom, hogy törvényellenesen, 600 forint egyszeri ürítési díjat igyekeztek bevezetni. Amellett, hogy nem volt lehetőségünk egy éven belül még egyszer díjat emelni, velünk szemben is az volt a követelmény, hogy tegyük ezt meg, mert ellenkező esetben a Szolnok Remondis bennünket nem fog átvenni. Ezt az utat mi nem választottuk. Nem akarunk ilyen őrült maga díjakat, a mostani díjak sem tekinthetők alacsonynak. Teljesen egyetértek azzal, hogy ezeket a nagyon elszállt díjakat csökkenteni kell. A hulladékszállítás díja azért került árszabályozás alá, a szolgáltatás azért került önkormányzati illetve állami cégekhez, mert így olcsóbbá tehető – erősítette meg dr. Kiss Edit.

Sztarinka Csilla a decemberi áremelés mértékére irányuló ajánlásra vonatkozóan jelentősen kisebb, 450 forintos összegről beszélt a 120 literes edények esetében.

– A szemétszállítási díjat becsülettel fizettem, és reggel arra megyek le, hogy nincs kuka? – hallhattuk Oláh Kálmántól, aki szintén az előzetes tájékoztatást kérte számon a szolgáltatón.

– Ha 24-én járt le a szerződés, hogy lehet, hogy tőlük már 23-án elvitték a kukát? – kifogásolta Mészáros Attila. – 2013-ban hogy lehet ezt megengedni egy ilyen várossal, ilyen emberekkel? Nem arról szólnak a hírek, hogy itt van egy világhírű növényolajgyár, stb., hanem erről. Mindenkinek el kell gondolkozni, hogy az elmúlt napok kommunikációjában megjelent negatív képért ki milyen felelősséget vállal.

Kisebb vita alakult ki arról is, hogy az új szolgáltatóra kiírhatott volna közbeszerzést az önkormányzat, avagy mégsem. Dr. Enyedi Mihály szerint az új minősíttetési rendszer csak a 2013.-tól alakult cégekre kötelező, az ezt megelőzően már minősítéssel rendelkező cégekkel azonban az önkormányzat köthetett volna szerződést.

– Miért nem kérdezte meg a lakosságot az önkormányzat, amikor díjemelést javasolt a Remondis, miért nem tájékoztatott az önkormányzat arról, hogy a javaslatot nem fogadja el, és miért csak Martfűn alakult ki ilyen katasztrofális helyzet? – kérdezte Árvai Irén.

A díjemelés mindenképpen törvényellenes lett volna, decemberben nem emelhettünk még egyszer. A 600 forintos díjat a lerakási díj bevezetését követően, az év elején kérte a szolgáltató – korrigált dr. Kiss Edit. Azért Martfűn alakult ki legelőször ilyen helyzet, mert itt mondták fel elsőként a szerződést. Még július 17-én is arról tárgyaltunk, hogy próbálják ellátni a szolgáltatást a hónap végéig, vagy amíg az önkormányzat átveszi a feladatellátást. Az az egyetlen megoldás lett volna, ha a szolgáltató meghosszabbítja a szerződését, és tovább végzi a szállítást az alvállalkozója, a Remondis Szolnokon keresztül, de a Kun Hulladék Kft. ezt nem tette meg. Nem túl sokkal később a Remondis Szolnok Zrt. véglegesen vállalta volna a szállítást, ha az önkormányzat havi 2 millió, évi 24 millió forinttal kiegészíti a beszedett díjakat. Ez a helyzet most már megoldódik, lesz egy jó önkormányzati cégünk, amely jó színvonalon tudja ellátni a hulladékszállítást – hangsúlyozta dr. Kiss Edit.

Sági István is elnézést kért az elmúlt napokban Martfűn, a szemétszállítás terén kialakult helyzetért, még akkor is, ha – ahogyan fogalmazott – lehetőség szerint megtett mindent annak kezelésére. Óvatosságra intett a más önkormányzatok törvényes eljárásait vitató hozzászólásokban, hiszen mindenhol a megfelelő jogszabályi helyekre hivatkozva hozták meg a döntéseiket. Térségünk országgyűlési képviselője szerint is ki lehetett volna írni a közbeszerzést az önkormányzatnak az új szolgáltató megbízására. Egy biztos, a kormány szándéka az, hogy a díjak ne emelkedjenek.

A kormány segíti a most már önkormányzati tulajdonban lévő hulladékszállító cégek működését, és ha beindul az a rendszer, hogy az elszállított hulladék mérhető lesz, és esetleg szelektíven gyűjtik, pl. a papírhulladékért fizethet is a szolgáltató.

Sági István arra is emlékeztetett, hogy meg lett volna a lehetősége mind a kijelölő szervezetnek, mind pedig az új szolgáltatónak, hogy ezt az egész folyamatot négy hétre elnyújtsa, míg újra beindul a szemétszállítás.

Tóbiás Ferenc végtelenül pozitívnak nevezte azt az önkormányzati magatartást, hogy nem emelték „ész nélkül” a szemétdíjat, polgármester asszony betonkemény jogszabálytartó magatartása mellett. – Ha ez az ára annak, hogy két hétig a büdöset kell szívni, én ezt az árat megadom – jelentette ki. Megerősítette, hogy messze a martfűi díj a legalacsonyabb a tiszazugi településekhez képest. A témában jártas szakemberként azonban arra is figyelmeztetett, hogy bizonyos számítások alapján 45 ezer ember után rentábilis a szemétszállítás. Végezetül azt kérte az itt élőktől, hogy őrizze meg a város a méltóságát.

– Egy településen csak egy szolgáltató lehet, így a hulladékszállításhoz szükséges teljes eszközrendszert be kell, be fogja szerezni az önkormányzat. Három hónapon belül vissza tudjuk venni a feladatot a most ideiglenesen kijelölt szolgáltatótól, amely éppen ugyanaz a szolgáltató, aki elpakolt innen – emlékeztetett a polgármester.

Ha a lakosság számára nem fogadható el a hulladékszállítás saját ellátásba vétele, és az önkormányzat ezt észleli, akkor erről közvélemény-kutatást, vagy helyi szavazást is kezdeményezhet a képviselő-testület.

Dr. Papp Antal szerint a céggel folytatott vitához a képviselő-testület felhatalmazására lett volna szükség. Hozzászólásában kifogásolta azt is, hogy a saját szolgáltató létrehozására irányuló előterjesztést miért zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület. Hangot adott annak is, hogy bár elindultunk egy úton, nem lehet tudni, hogy olcsóbb lesz-e a saját feladatellátás. Nem tartja jó döntésnek a hulladékszállításhoz szükséges eszközök tárolására kijelölt hulladékudvar helyét sem. Szerinte 5-6 hónap alatt nem csak levelezni kellett volna, hanem dolgozni.

A városban sehol sem lesz hulladéklerakó, olyan hulladékudvart kell kialakítani, ahol a konténereket, az eszközeinket tároljuk – hallhattuk eddig még el nem hangzott információkét a válaszban.

Lits László a Remondis Szolnok Zrt. Szolnok Város Önkormányzata által delegált igazgatója szerint félretájékoztatják a polgármestert, a képviselő-testületet, amiből komoly károk keletkezhetnek. Vannak települések, akiknek nem kell 40-50-60 millió forintért beruházni, és ugyanolyan hatósági áron szolgáltatnak, kértek és kaptak segítséget az államtól. Magát Martfű polgármesterét is félretájékoztatással vádolta, amiért a hulladékszállítás díjának meghatározása terén jogtalansággal vádolja azt a Szolnok várost, amely most őt megsegíti.

Dr. Kiss Edit sem hagyta szó nélkül az elhangzottakat, kikérve magának, hogy a képviselő-testületet vagy a város lakóit félrevezetné. Külön is kiemelte, hogy a katasztrófavédelem jelölte ki ideiglenes szolgáltatóként a Remondis Szolnok Zrt.-t, kifejezetten politikamentesen.

– A jogalkotó rendelkezése értelmében teljesen új rendszere lesz a hulladékgazdálkodásnak. A célok jók, viszont hogy ez a gyakorlatban miként fog működni, azt ma még senki nem tudja. De hogy az önkormányzat kényszerhelyzetbe került, az teljesen egyértelmű – jelentette ki dr. Urbán-Szabó Béla. Arra is emlékeztetett, hogy ha nem oldja meg a kérdést a katasztrófavédelem, a probléma akkor is a katasztrófavédelemé lett volna.

Azzal kapcsolatban, hogy nálunk mért alakult ki ez a helyzet, és máshol miért nem, elmondta, hogy a következő félévben azokon a településeken is jelentkezni fognak a problémák, ahol a martfűinél magasabb díjról indulnak, és ahol még nem mondták fel a szerződést.

Dr. Urbán-Szabó Béla is megerősítette, hogy azért van itt a szolgáltató, mert a hatóság kijelölte őket, hogy a szolgáltatást végezni kell, hozzátéve, hogy innentől kezdve, ha akarjuk, ha nem, kölcsönösen együtt kell működnünk. Ezt a helyzetet a mai naptól kezdve nem mérgezni kellene tovább, hanem arra törekedni, hogy az együttműködés a lehető legzavartalanabb legyen.

Pécskői Miklós örömmel látta az aktív közösséget, akik hol ennek, hol annak tapsoltak. – Azt mondom, tapsoljanak, még mindig jobb, mintha petárdák durrannának, vagy csörgők szólnának. Azt hittem, hogy itt ölre mennek majd. Hát nem mentek, és ilyen ne is legyen.

– Az önkormányzat 38 millió forintot különített el a hulladékszállítás feltételeinek megteremtésére, ami kevesebb, mint ha két évig fizette volna az évi 24 millió forintos kompenzációt – válaszolt Szlávik Jánosné kérdésére dr. Kiss Edit.

A fórumon elhangzottak alapján Boldog István és Sági István országgyűlési képviselő további segítségére is számíthat a hulladékszállítás terén a martfűi lakóközösség.

– A lakosság az önkormányzattól sem kapott előzetes tájékoztatást, hogy mennyibe fog kerülni a szolgáltatás. Ha egy bejegyzést törölni kellett a városi honlapról, akkor miért törölték valamennyit? – kérdezte Karsainé Kapusi Katalin.

– Egyetlen város önkormányzata sem teszi ki magát annak, hogy a politikai kampányok rendelkezésére bocsássa a honlapját – jelentette ki dr. Kiss Edit. – Át fogjuk szervezni a hozzászólás lehetőségét. A közérdekű bejelentéseknek is helyt adunk, de névvel és elérhetőséggel ellátva.

A fórumon azt is megtudtuk, hogy amikor a szolgáltató elvitte az önkormányzatnál kint lévő 35 m2-es konténerét, annak tartalmát egyszerűen kiürítette a földre.

– A településellátó szervezet emberei valóban megharcoltak a hulladékszállítás terén kialakult helyzettel, különösen a lakótelepen – emlékeztetett a polgármester. Ezekre a területekre azonnali szállítással rendeltünk gyűjtőedényeket, hiszen ott nem tudják megoldani a hulladék ideiglenes elhelyezését. Nagyon sokan és sokat dolgoztak, a közfoglalkoztatott és az alkalmazásban lévő munkatársaink is, amiért köszönet illeti őket.

Több hozzászóló megerősítette, hogy azok, akik a tárolókból kiszedik a hulladékot, kukáznak, lopást követnek el. A köztisztaság megsértése ellen, ha értesítést kapnak, a közterület-felügyelő és a rendőrség is eljárást indít.

Visszakanyarodva a hulladékszállítás kihívásaihoz, a martfűi emberek összefogásának, a tiszta és szép városkép megőrzésének fontosságát hangsúlyozta hozzászólásábanSzőke Ferenc.

– Sokkal gyakrabban és sokkal részletesebben kell tájékoztatást adni a mindenkit érintő közszolgáltatási ügyekben – hangsúlyozta dr. Kiss Edit, ígéretet téve a folyamatos szórólapos tájékoztatásra.

A tájékoztatást és a városmarketinget általában is tovább erősíti az önkormányzat. – Számos jó dolog, pozitív folyamat, beruházás vagy annak előkészítése zajlik a városban, utalt a Május 1 úti óvoda és a Damjanich kollégium felújítására, az Egészségház bővítésére, akadálymentesítésére, a piacépítésre vagy a Martfű SPA fürdőbejárata előtti, hiányzó útszakasz megépítésére városunk polgármestere.

–            Nem került szóba eddig, hogy mi mit tehetnénk, mi a mi feladatunk, hogy a hasonló helyzeteket elkerülhessük. Ha az acsarkodásra fordított energiát mindenki a saját környezete rendbetételére fordítaná, akkor az önkormányzatnak és a szolgáltatónak is kevesebb dolga volna, és a környezetünk is sokkal tisztább lenne – hallhattuk Kötelesné Erzsike megfontolásra érdemes gondolatait.

Nem túl rossz szájízzel állhatunk fel innen, aminek elsősorban az az oka, hogy a hulladékszállítás megindult. A tanulságokat mindenki, politikus, nem politikus levonja, és igyekszünk sokkal jobban dolgozni. Azt kérem, hogy akik most itt voltak, a tapasztalataikat osszák meg másokkal. Megköszönöm a türelmüket, amit többségében tanúsítottak ebben a helyzetben, és az együttműködésüket az önkormányzattal – zárta a lakossági fórumot városunk polgármestere.

Forrás: martfu.hu

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .