fbpx

A szemétszállítási szerződésekről

Több hiányosság is van a MiReHuKöz által a társasházakhoz kipostázott új szerződésekben, állította hétfői tájékoztatóján Bartha György szocialista önkormányzati képviselő. A polgármesteri hivatal válaszközleménye szerint körültekintő tájékozódás hiányában a valóságot elferdítő megállapításokat tett Bartha képviselő, és a teljesen alaptalan vádaskodás miatt arra kérik, kérjen nyilvánosan bocsánatot.

Bartha György, a szocialisták önkormányzati képviselője szerint már az problémás, hogy kéthetes különbségekkel postázzák a szerződéseket. Azt mondta, a tájékoztató rosszul idézi a törvényt, így tulajdonos helyett ingatlanhasználóról beszél.

Ennél is nagyobb problémának tartja azonban például azt, hogy nincs szó az edényzetekről, hiszen ezeket nagyrészt az AVE-tól bérlik a társasházak. Ahogy arról sem, hogy ha megsérül egy edényzet – ami a használatból eredően előfordul –, kinek a felelőssége lesz azt javíttatni.

A társasházak számára előírják a kötelező edényzettisztítást és -fertőtlenítést is, amit eddig – igaz, külön díjért – a szolgáltató végzett. Ez azonban a társasházaknak gondot jelent, mert nincs hol és mivel elvégezniük, illetve a képviselő szerint kérdéses, hogy hová kellene önteniük a keletkezett folyékony hulladékot.

De hiányzik a szerződésből Bartha György szerint az eddig jól működő évi kétszeri ingyenes lomtalanítás, ahogy a szállítási napok sem szerepelnek benne, pedig ezt fontos a szerződésbe foglalni. Említést tesz viszont a kontraktus a hulladékudvarokról, méghozzá úgy, mint amiért fizetni kell.

A képviselő véleménye szerint tartani kellett volna egy fórumot és ott egyeztetni előbb a közös képviselőkkel és lakásszövetkezeti elnökökkel, vagy, ahogy fogalmazott, legalább meg kellett volna nézni egy korábbi szerződést, és aszerint elkészíteni az újat.

***

Bartha György szocialista önkormányzati képviselő a sajtótájékoztatón, körültekintő tájékozódás hiányában, a valóságot elferdítő megállapításokat tett – áll a polgármesteri hivatal válaszában.

Először is felhívják a figyelmet arra, hogy a törvény (hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény) szövegét pontosan idézték: már a 2013. év végén hatályos törvény is ingatlanhasználóról beszél.

„Az egyértelműség kedvéért szó szerint idézzük a tájékoztatónkban is szereplő Ht. 38 § (2) bekezdést: Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.”

Tehát nem igaz, amit Bartha képviselő úr állít, miszerint „meghamisítottuk” a törvény szövegét. Éppen az általa megfogalmazott állítások állnak ellentétben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel és tévesztik meg az ingatlanok birtokosait, használóit, tulajdonosait.
A teljesen alaptalan vádaskodás miatt, arra kérjük Bartha György képviselő urat, kérjen nyilvánosan bocsánatot a rágalmazásért – áll a közleményben.

A hivatal válasza leszögezi, azok a lényeges kérdések, amiket Bartha képviselő hiányol, jogszabályban rögzítettek.

„Így többek között, Miskolc M.J.Város Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatásról szóló 58/2013 (XII.21.) számú Önkormányzati Rendelete rögzíti az évi kétszeri lomtalanítás kötelezettségét. Meghatározza, hogy kit mikor és miként terhel felelősség az edényzetben okozott kárért (pl. rendeltetésellenes használat során bekövetkező kárért az ingatlanhasználó, de az ürítés során a közszolgáltató által okozott kárért értelemszerűen a közszolgáltató felel), sőt azt is, hogy más szolgáltatótól, így az AVE-tól vásárolt, bérelt edényzet is használható.”

A társasházakat, lakásszövetkezeteket illetően, a helyi rendelet szintén egyértelműen szabályozza a szelektív hulladékgyűjtés kérdését, arra külön megállapodás vonatkozik, szögezik le.
A rendelet melléklete, a háztartásszámok megadásával együtt, rögzíti azt is, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés mely körzetekben, településeken, térségekben történik. A szemétszállítási napok szintén nyilvánosak. A közszolgáltató honlapján elérhető Közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató határozza meg azokat. A rendelet viszont szigorúan rögzíti, hogy milyen gyakorisággal köteles a közszolgáltató az ürítést elvégezni. Az adott napokról pedig a közszolgáltató írásban értesíti az ingatlanhasználókat.

Ez így sokkal gyakorlatorientáltabb, hiszen esetleges változások esetén nem kell mindig szerződést módosítani. Az ürítés gyakoriságát azonban fenn kell tartani, és a napokról előzetesen írásban kell értesíteni a lakosokat. Ezeket jogszabály, a város rendelete írja elő, hívják fel a figyelmet.

Az edényzetek mosása, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet alapján az ingatlantulajdonos (Ht-val összhangban ingatlanhasználó) feladata. Egyébként a külön megrendelés lehetőségét a megküldött szerződéstervezet nem zárja ki és attól a közszolgáltató nem zárkózik el. Ilyen jellegű kérés azonban még nem érkezett hozzánk – közli a polgármesteri hivatal.

„A hulladékudvarokban történő ingyenes elhelyezést illetően is téves képviselő úr nyilatkozata, hiszen mind a rendelet, mind a közszolgáltató által, a honlapon közzétett információk alapján egyértelmű, hogy továbbra is ingyenesen veszünk át a hulladékudvarokban negyedévente 250 kg, vagy annál kevesebb mennyiségű hulladékot – építési és bontási hulladékokat (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) is.

Végül, tisztelt képviselő úr, nem értjük azokat a kifogásokat, amelyeket megfogalmazott a sajtótájékoztatón, hiszen a közszolgáltató ügyfélszolgálatát ilyen panaszokkal eddig nem keresték meg.
Természetesen érkeztek kérdések a szerződésekkel kapcsolatban az ügyfelektől. Ezekre a közszolgáltató mindig készségesen válaszolt.

Az elmondottakból kiderül tehát, hogy a szerződésben nincsenek nyitott kérdések. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket a továbbiakban is tisztázzuk, mint ahogy eddig is tettük azon lakásszövetkezeti és társasházi képviselőkkel, akik erre igényt tartottak.
Mint ahogy képviselő úr is írta, szerződéstervezetről van szó, melyet a két fél – bizonyos keretek között – kölcsönösen alakít ki” – áll a polgármesteri hivatal válaszában.

A cikk eredetiben itt olvasható: http://www.minap.hu

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .