fbpx

Új rendelet az E-hulladékokra

Augusztustól új rendelet szabályozza az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó követelményeket. A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletet a 108/2014. számú Magyar Közlönyben hirdették ki és 2014. augusztus 9.-én lépett hatályba. Az új jogszabály életbelépésével hatályát vesztette a 2013. január 1.-től érvényes, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet megalkotásának célja az EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvének harmonizálása. Az új rendelet többek között részletesen szabályozza az E-berendezésekkel kapcsolatos újrahasználati, gyűjtési, szállítási, kezelési követelményeket, valamint meghatározza a gyártó, forgalmazó, átvállaló és közvetítő szervezetek feladatait. Ezek részletes ismertetésére jelen hírlevél terjedelmi korlátai miatt nincs lehetőség, azonban érdemes kiemelni, hogy a Korm. rendelet tételesen rögzíti a 2014. év végéig, a 2017. év végéig, valamint az ezt követő időszakban teljesítendő gyűjtési és hasznosítási arányokat, amelyek jóval szigorúbbak a korábbi szabályozásban rögzítetteknél.

A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként 2014-től

(lásd. 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont)

1. Háztartási nagygép 48 %
2. Háztartási kisgép 27 %
3. Információs (IT) és távközlési berendezések 45 %
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek 40 %
5. Világítótestek 7 %
5a. Gázkisülésű lámpák 40 %
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 8 %
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 7 %
8. Orvostechnikai eszköz, kivéve beültetett és fertőzött termékek
9. Ellenőrző és vezérlőeszközök 7 %
10. Adagolóautomaták 7 %

Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott tárgyévi minimális gyűjtési kötelezettség megállapítására – berendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: B = F × K

ahol:

B: a tárgyévben az adott elektromos, elektronikus berendezés-kategóriából minimális gyűjtési kötelezettséggel érintett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

F: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalmazott, adott kategóriába tartozó elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

K: a táblázatban az adott kategóriához, elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott, tárgyévre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke (százalékban megadva).

Az Információs (IT) és távközlési berendezések (3. kategória): az “F” szerinti mennyiség gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 12%-ot kell teljesíteni.

Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek (4. kategória): az “F” szerinti mennyiség gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 15%-ot kell teljesíteni.

A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke 2014. december 31-ig

(lásd. 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont)

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória: Hasznosítási arány (R): Újrafeldolgozási arány (A):
1. Háztartási nagygépek 80% 75%
2. Háztartási kisgépek 70% 50%
3. Információs (IT) és távközlési berendezések 75% 65%
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek 75% 65%
5. Világítótestek 70% 50%
5a. Gázkisülésű lámpák 70% 80%
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 70% 50%
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 70% 50%
8. Orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és fertőzött termékek 70 % 50%
9. Ellenőrző és vezérlőeszközök 70% 50%
10. Adagolóautomaták 80% 75%

A tárgyévi hasznosítási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: H = T × R

ahol:

H: a gyártó által a tárgyévben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T: a gyártó által a tárgyévben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

R: a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány mértéke (százalékban megadva).

A újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: U = T × A

ahol:

U: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrafeldolgozandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

A: a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó újrafeldolgozási arány mértéke (százalékban megadva).

Az újrahasználatra előkészítési, valamint a hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke

2015. január 1.-től 2017. december 31-ig

(lásd. 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 11. melléklet)

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória: Hasznosítási arány (R): Újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arány (A):
1. Háztartási nagygépek 85% 80%
2. Háztartási kisgépek 75% 55%
3. Információs (IT) és távközlési berendezések 80% 70%
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek 80% 70%
5. Világítótestek 75% 55%
5a. Gázkisülésű lámpák 75% 80%
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 75% 55%
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 75% 55%
8. Orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és fertőzött termékek 75 % 55%
9. Ellenőrző és vezérlőeszközök 75% 55%
10. Adagolóautomaták 85% 80%

A hasznosítási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: H = T × R

ahol:

H: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

R: a 2.1. pontban foglalt táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány mértéke (százalékban megadva).

Az újrahasználatra előkészítési és az újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: U = T × A

ahol:

U: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrahasználatra előkészítendő, újrafeldolgozandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

A: a 2.1. pontban foglalt táblázatban az adott kategóriára vonatkozó újrahasználatra előkészítési, újrafeldolgozási arány mértéke (százalékban megadva).

Az újrahasználatra előkészítési, valamint a hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke

2018. január 1.-től

(lásd. 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 13. melléklet)

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória: Hasznosítási arány (R): Újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arány (A):
1. Hőcserélő berendezések: 85% 80%
2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak: 80% 70%
3. Lámpák: 80%
4. Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t), többek között, de nem kizárólag (ez a kategória nem foglalja magába az 1-3. kategóriába tartozó berendezéseket): 85% 80%
5. Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t), többek között, de nem kizárólag (ez a kategória nem foglalja magába az 1-3. és 6. kategóriába tartozó berendezéseket): 75% 55%
6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t): 75% 55%

A hasznosítási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: H = T × R

ahol:

H: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

R: a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány mértéke (százalékban megadva).

Az újrahasználatra előkészítési és az újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: U = T × A

ahol:

U: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrahasználatra előkészítendő, újrafeldolgozandó mennyiség (kilogrammban megadva);

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva);

A: a táblázatban az adott kategóriára vonatkozó újrahasználatra előkészítési, újrafeldolgozási arány mértéke (százalékban megadva).

További részleteket lásd az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben.

Forrás: http://www.muszakiforum.hu

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .