fbpx

A Bíróság első alkalommal már egy 2010-ben hozott ítéletében megállapította az Olaszország részéről megvalósult kötelezettségszegést

Olaszországot, mivel Campania tartományban nem megfelelően alkalmazta a hulladékokról szóló irányelvet, az Európai Bíróság 20 millió euró átalányösszeg, valamint a késedelem minden egyes napjára 120 000 euró kényszerítő bírság megfizetésére kötelezi.

A hulladékokról szóló irányelv célja az emberi egészség és a környezet védelme. A tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük a hulladékok ártalmatlanításának és hasznosításának biztosítására, valamint a hulladéktermelés korlátozására, különösen a tiszta technológiák és a termelési folyamatba visszavezethető és újrahasználható termékek támogatásával. A tagállamoknak ezért olyan integrált és megfelelő hulladékártalmatlanító hálózatot kell létrehozniuk, amely képessé teszi az Unió egészét és külön-külön a tagállamokat arra, hogy a hulladékártalmatlanítás területén önellátóvá váljanak. Olaszország 2006-ban átültette a hulladékokról szóló irányelvet, és Campania tartomány tekintetében egy tartományi törvény 18 egybefüggő területi övezetet határozott meg, amelyekben az egyes tározókban termelt hulladékok kezelését és ártalmatlanítását el kell végezni. A hulladékártalmatlanítás Campania tartományban 2007-ben bekövetkezett válságát követően a Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított Olaszországgal szemben, amellyel azt rótta fel, hogy Olaszország e tartomány tekintetében nem hozott létre integrált és megfelelő hulladékártalmatlanító hálózatot, amely alkalmas lenne a hulladékok ártalmatlanítása tekintetében önellátás megvalósítására a földrajzi közelség kritériuma alapján. A Bizottság úgy vélte ugyanis, hogy e helyzet veszélyezteti az emberi egészséget és a környezetet.2 2010. március 4-i ítéletével3 a Bíróság megállapította, hogy az Olasz Köztársaság – mivel Campania tartomány vonatkozásában nem tett meg minden, annak biztosításához szükséges intézkedést, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása az emberi egészség és a környezet veszélyeztetése nélkül történjék, és különösen nem hozott létre integrált és megfelelő hulladékártalmatlanító hálózatot – nem teljesítette az irányelvből eredő kötelezettségeit. A Bíróság ítéletében foglaltak teljesítésének ellenőrzése keretében a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy Olaszország nem biztosította az ezen ítéletben foglaltak kielégítő végrehajtását. A Bizottság jelentése szerint 2010 és 2011 között Campaniában a hulladék összegyűjtésének sokrétű problémáiról érkezett jelzés, és Nápoly (Olaszország), valamint Campania egyéb városainak közútjain napokon keresztül több tonna hulladék halmozódott fel. Ezenfelül nagymennyiségű korábbi hulladék (hatmillió tonna „ökobála”) gyűlt össze e tartományban, amely még – valószínűleg mintegy tizenöt éves időszakot igénylő – ártalmatlanításra vár. Egyébiránt a Bizottság megítélése szerint az ítéletben foglaltak teljesítéséhez előírt határidő (2012. január 15.) lejártakor az egyes létesítmény-kategóriák hiányzó hulladékkezelési kapacitása 1 829 000 tonna volt a hulladéklerakók, 1 190 000 tonna a termikus hulladékhasznosító létesítmények és 382 500 tonna a szerves hulladék kezelését végző létesítmények tekintetében. Ezenfelül a Campania tartományban nélkülözhetetlen hulladékártalmatlanítási létesítményeket érintő strukturális hiányosságok is fennálltak. A Bizottság, miután nem találta kielégítőnek a helyzetet, újabb kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított Olaszországgal szemben a Bíróság 2010-ben hozott első ítéletében foglaltak nemteljesítésének megállapítása céljából. Ezen új, kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetével a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság kötelezze Olaszországot 28 089,60 euró napi átalányösszeg megfizetésére a 2010-ben hozott ítélet és a jelen ítélet kihirdetésének napja közötti időszakra, és napi 256 819,20 euró – esetlegesen csökkenő összegű – kényszerítő bírság megfizetésére a 2010-ben hozott ítéletben foglaltak teljesítésével kapcsolatos késedelem minden napjára. A mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy Olaszország nem teljesítette kielégítő módon a 2010-ben hozott ítéletben foglaltakat, és e tagállamot arra kötelezi, hogy fizessen egyrészt napi 120 000 euró kényszerítő bírságot a 2010-ben hozott ítéletben foglaltak teljesítésével kapcsolatos késedelem minden napjára (amely kényszerítő bírság a mai naptól esedékes), másrészt 20 millió euró átalányösszeget. A Bíróság helyt ad a Bizottság érveinek, különösen az „ökobálák” ártalmatlanításának problémája és a Campania tartomány települési hulladékának kezeléséhez szükséges kapacitással rendelkező létesítmények elégtelen száma vonatkozásában. A Bíróság kiemeli továbbá, hogy tekintettel Campania tartomány hulladékártalmatlanítási kapacitásának jelentős hiányára, levonható az a következtetés, hogy egy tartományi szinten fennálló ilyen súlyos elégtelenség az országos hulladékártalmatlanítási hálózatot is érintheti, amely ezentúl nem az irányelv által előírt integrált és megfelelő jelleget mutatja majd. Ez komolyan veszélyeztetheti Olaszország azon képességét, hogy a hulladékártalmatlanítás területén országos szintű önellátás megvalósítására irányuló célt elérje. A Bíróság megállapítja, hogy az Olaszországnak felrótt kötelezettségszegés több mint öt évig állt fenn, amely időtartam jelentősnek tekinthető. Mivel tehát Olaszország nem hajtotta kielégítő módon végre a 2010-ben hozott ítéletben foglaltakat, a Bíróság úgy határoz, hogy napi kényszerítő bírságot szab ki vele szemben, valamint átalányösszeg megfizetésére kötelezi, miután e pénzügyi szankciók megfelelő eszköznek tekinthetők az első ítéletben foglaltak maradéktalan teljesítésének biztosításához. A 120 000 euró összegű napi kényszerítő bírság három, létesítmény-kategóriánként (hulladéklerakók, termikus hulladékhasznosító létesítmények és szerves hulladék kezelését végző létesítmények) számított, egyenként 40 000 euró napi összegű részre oszlik. A 20 millió euró átalányösszeg kiszámítása során a Bíróság figyelmbe veszi, hogy a Bíróság Olaszországgal szemben hulladékkezelés tárgyában több mint 20 ügyben állapított meg kötelezettségszegést. Márpedig a tagállam ilyen ismétlődő jogsértő magatartása az uniós fellépés valamely konkrét területén megkívánja az olyan visszatartó erejű intézkedést, mint az átalányösszeg megfizetésére való kötelezés.

Forrás: http://curia.europa.eu

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .