fbpx

Tájékoztató a nem veszélyes hulladékhasznosítóról

Lakossági tájékoztató a Pomázi Ipartelepen tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító telep létesítésével kapcsolatban

Tisztelt Pomázi Lakosok!

Mint arról tavaly ősszel bizonyára már sokan értesültek, a Kállai-Bau Kft. a pomázi Ipartelepen megvásárolt telkén nem veszélyes hulladékhasznosító telep létesítését tervezi. Ezzel kapcsolatban számos hatósági ügy volt ill. van folyamatban. Az elmúlt hónapok eseményeiről, és a korábban közzétett tájékoztató óta az Önkormányzat által megtett lépésekről az alábbiakban kívánjuk a lakosságot tájékoztatni:

Mint ahogy az a korábbi tájékoztatásban is szerepelt, Vicsi László polgármester úr a Pomáz Város Önkormányzatának Jegyzője előtt folyamatban lévő telepengedélyezési eljárásban kérte Pomáz Város Önkormányzat ügyféli jogállásának megállapítását.

Az Önkormányzat ügyféli jogállását a 4158/15/2015/01. sz. végzéssel elismerve, a Jegyzővel szemben kizárási ok merült fel. Ezért, valamint az Önkormányzat ügyféli jogainak érvényesítése végett a telepengedélyezési ügyben hozott 4158/13/2015/01. számú, még nem jogerős telepengedélyezési határozatot visszavonta, és a Pest Megyei Kormányhivataltól (PMKH) más eljáró szerv kijelölését kérte maga helyett.

A Kállai-Bau Kft. ezen döntéseket megfellebbezte, minek következtében az ügy a PMKH-hoz került II. fokú eljárás lefolytatására. A PMKH PEB/040/3515-3/2015. sz. végzésében az Önkormányzat ügyféli jogállásának elismerését lényegében helyben hagyta. A PMKH PEB/040/3515-2/2015. sz. II. fokú határozatával a Jegyző telepengedélyt visszavonó 4158/16/2015/01. sz. határozatát azonban megsemmisítette. A PMKH II. fokú eljárása során a teljes telepengedélyezési eljárást megvizsgálta, abban sem eljárási hibát, sem jogszabálysértést nem talált, így álláspontja szerint a telepengedélyt megadó határozat visszavonása sem indokolt. A PMKH döntése következtében tehát a Kállai-Bau Kft. telepengedéllyel rendelkezik.

Ezzel egyidejűleg a PMKH a Jegyző más eljáró hatóság kijelölésére vonatkozó (ún. kizárási) kérelmét a PEB/040/3303-2/2015. sz. végzésében nem látta indokoltnak és elutasította azt, melyet azzal indokolt, hogy a telepengedélyt visszavonó határozat a fentiek alapján megsemmisítésre került, így folyamatban lévő hatósági ügy nincs, ezért más eljáró hatóság kijelölése sem indokolt.

Mivel ezen döntésekkel Önkormányzatunk nem értett egyet, a törvényesség helyreállítása érdekében –a későbbiekben részletezett egyéb indokok mellett– az ügyészséghez fordultunk, intézkedésüket kérve.

Korábbi közleményünkben már tájékoztattuk a T. lakosságot, hogy a cég eredeti terveiben ugyan évi 212 ezer tonna hulladék feldolgozása szerepelt, melyet –többek közt a hatékony önkormányzati fellépésnek is köszönhetően– várhatóan jelentős mértékben csökkenteni fog. Ez be is bizonyosodott, hiszen a hulladékgazdálkodási engedélyt már „csak” évi 89.100 t mennyiségre kérték.

A korábbi közleményben már tájékoztattuk a T. Lakosságot, hogy Önkormányzatunk a Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi Osztályánál építésrendészeti eljárást kezdeményezett a cég által megépített tömör kerítés szabálytalan volta miatt. Az eljárás megindult, a hatóság 2015. 11. 30-án helyszíni szemlét tartott, ahol megállapította, hogy a kerítés 2,10-2,33 m magas és tömör. A szabálytalanul megépített kerítés ügyében PE/14/D/EP/55-3/2016. sz. határozatában a Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi Osztálya a kerítés szabályossá tételére, átalakítására kötelezte a Kállai-Bau Kft.-t. Ez vélhetően azzal a következménnyel jár majd, hogy a Kft. már nem tudja teljesíteni a PMKH KTFO előzetes vizsgálati eljárásában és a vizsgálati dokumentációban meghatározott, a lakóházak védelmét szolgáló óvintézkedéseket. Ezen kötelezés még nem jogerős.

Az előzetes vizsgálati eljárásban hozott PE/KTF/27176-15/2015. sz. határozat tartalmazza a következő kikötést: „Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Kormányhivatalt annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után.” Véleményünk szerint a Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi Osztályának fenti kötelezése a tevékenység (ill. annak feltételeinek, körülményeinek) módosítását jelenti, ezért ezt jeleztük a PMKH KTFO-nak, ismételten intézkedésüket, és korábbi határozatuk, valamint az erre alapuló hulladékgazdálkodási engedély felülvizsgálatát kérve.

Szintén tájékoztattuk a T. Lakosságot, hogy az Önkormányzat az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnél (OKTF) felügyeleti eljárást kezdeményezett az előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozattal szemben, arra hivatkozva, hogy az abban szereplő kerítés a HÉSZ-szel ellentétes, emiatt az jogszabálysértő. (Ezen álláspontunkat támasztja alá a Szentendrei Járási Hivatal Építésügyi Osztályának fentiekben ismertetett kötelezése is.) Sajnálatos módon érveinknek sem saját hatáskörben a PMKH KTFO, sem felügyeleti jogkörében az OKTF nem adott helyt, az előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozat megváltoztatását, és így felügyeleti eljárás lefolytatását nem látta indokoltnak.

Mivel ezen döntésekkel ill. álláspontokkal Önkormányzatunk szintén nem értett egyet, a törvényesség helyreállítása érdekében az ügyészséghez fordultunk, intézkedésüket kérve.

PE/KTF/2027-3/2016. sz. határozatában a PMKH KTFO hulladékgazdálkodási engedélyt adott a Kállai-Bau Kft.-nek. A határozat még nem jogerős. Önkormányzatunk jelenleg vizsgálja a fellebbezés lehetőségét, és annak várható eredményességét, különös tekintettel a fizetendő fellebbezési díj nagyságára (295.000,- Ft). E tekintetben ki kell emelni, hogy bár a fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel a döntést sérelmesnek tartjuk, de a fellebbezési eljárás során akkor van esélyünk alapjaiban más hatósági döntés elérésére, ha bizonyítható, hogy az I. fokú eljárás során az ügy érdemére kiható jogszabálysértés történt. A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat csak akkor kapjuk vissza, ha az első fokú hatóság által hozott határozat a hátrányunkra részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. E tekintetben 2016. 02. 15-én a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülést tart.

Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási engedély is részben az előzetes vizsgálati eljárásban hozott, az Önkormányzatunk által jogszabálysértőnek ítélt döntésen alapul, ill. arra hivatkozik, ennek vizsgálatát is kértük az ügyészségtől.

Álláspontunk szerint jelenleg zaj- vagy levegővédelmi szakértő kirendelése nem indokolt, hiszen a cég a tevékenység végzését még nem kezdte el. Azt csak a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedése után teheti majd meg. A tevékenység hatásai még nem vizsgálhatóak tapasztalati úton, mérésekkel. A hulladékgazdálkodási engedély tartalmazza, hogy a cégnek a működés megkezdése után elvégzett méréseket, vizsgálatokat 2016. április 5-ig a PMKH KTF-hoz be kell nyújtania.

Fentieken túl Pomáz Város Önkormányzata és a Pomázi Polgármesteri Hivatal elhatárolódik minden olyan, a tényeket és a jogszabályokat figyelmen kívül hagyó, azokat félreértelmező és félremagyarázó megnyilvánulástól, melyek célja a közvélemény félrevezetése és a közhangulat megzavarása.

Az Önkormányzat ezután is minden, jogszabály szerint rendelkezésére álló lehetőséget kihasznál annak érdekében, hogy a tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító telep ne kezdhesse meg működését.

Felhívjuk azonban a T. Lakosság figyelmét, hogy ma Magyarországon jogállami keretek között, a hatósági eljárások szabályai szerint ha egy kérelmező minden vonatkozó jogszabályt betart, akkor az általa kért engedély elutasítására nincs lehetőség (még lakossági tiltakozás esetén sem), a kért engedélyt (előbb vagy utóbb) meg fogja kapni.

Pomáz, 2016. 02. 11.

Vicsi László sk. (polgármester), Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. (jegyző)

Forrás: POMÁZ Önkormányzata

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .