fbpx

Megjelent az OTP társasházi pályázata

A pályázat célja

A társasház/lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.

A pályázók köre

A pályázaton bármely társasház és lakásszövetkezet részt vehet, amely a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel. Az OTP bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak és lakásszövetkezetek a számlanyitási akció keretében most 6 havi számlavezetési díj elengedése mellett nyithatnak új bankszámlát*.

 A pályázat tárgya

Az OTP Bank Nyrt. a pályázat céljainak megvalósulása érdekében pályázatot ír ki az OTP Banknál a pályázat benyújtásának időpontjában bankszámlaszerződéssel rendelkező társasházak és lakásszövetkezetek részére az alábbi kategóriákban.

Pályázati díj és kategóriák

A pályázati díj formája vissza nem térítendő támogatás. Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

 • Kategória: Ezermester

Az „Ezermester” kategória a társasház/lakásszövetkezet üzemeltetésének hatékonyságát támogató pályázatokat foglalja magába. Ebbe a kategóriába tartoznak a szigetelési, korszerűsítési, felújítási és építési munkálatok, a környezettudatos életvitellel kapcsolatos beruházások (pl. szelektív hulladékgyűjtés, tárolás, lakossági sütőolaj és zsiradék hulladék elkülönített gyűjtésének megoldása), az adminisztráció fejlesztésével kapcsolatos beruházások, amelyek a ház műszaki üzemeltetését, energiahatékonyságát, pénzügyi és egyéb ügyviteli folyamatait hivatottak támogatni (pl. intelligens és informatikai eszközök, társasházi ügyviteli szoftverek beszerzése), továbbá az energiahatékonysági felújítások, beruházások (pl. megújuló energetikai eszközök telepítése, fűtési- és melegvíz-rendszerek korszerűsítése), szerkezeti elemek karbantartási munkálatai.

 • Kategória: Biztonság

A kategóriába a társasház/lakásszövetkezet és a lakók biztonságát és védelmét szolgáló fejlesztéseket célzó pályázatok fogadhatóak be. A támogatható projektek köre így magába foglalja többek között a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítését, az épületek akadálymentesítését, a lakóházhoz tartozó helyiségek és külső telekrészek tűz-, vagyon és egyéb irányú védelmét, illetve a gyermekek és idősek biztonságos közlekedését segítő beruházások (pl. védelmet, biztonságot növelő berendezések – digitális kaputelefon rendszerek, világítás, mozgásérzékelők, kamerarendszerek – kiépítése, felszerelése,korszerűsítése).

 • Kategória: Közösségépítés

A társasház/lakásszövetkezet minden tagja által igénybe vehető, közös helyiség (klubszoba, edzőterem), közös használatú szabadtéri terület (kerti sütő-főző hely, pihenőhely, parkosítás, kertépítés, dísznövények telepítése, gyepesítés stb.), biciklitároló kialakítása, felújítása, berendezése. Továbbá gyermekek környezetének, életterének minőségi javítása; felnőtt szabadidős területek és gyermek játszóhelyek kialakítása, felújítása, EU-szabvány szerinti átalakítása; játszóhelyiség kialakítása, berendezése.

 • Különdíj – közönségszavazással

A különdíjért az 1 000 000 Ft összeget elérő pályázatok indulhatnak, amennyiben a pályázók a pályázati adatlapon jelezték részvételi szándékukat és kitöltötték a vonatkozó részeket (lásd az adatlap VIII. pontja), valamint mellékelnek tervrajzot vagy látványtervet. A zsűri kategóriánként 3 db, helyezésben nem részesült pályázatot jelöl Facebook közönségszavazásra, melyek közül a Különdíjat a szavazás időtartama alatt legtöbb szavazatot/like-ot gyűjtő (holtverseny esetén a kellő szavazatszámot előbb összegyűjtő) pályázat nyeri el.

Ha a kiíró a Különdíj nyertesével a pályázati támogatási szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2016. augusztus 29-ig a szerződés nem jön létre, kiíró jogosult a szavazatszám szerinti nyertest közvetlenül követő pályázót új nyertesként kihirdetni, és vele szerződést kötni.

A szavazás a Házfórum.hu Facebook-profilján lesz elérhető 2016. július 20-a és 2016. július 31-e között.

Díjazás:

A pályázat a fenti három kategória mindegyikében külön első, második és harmadik helyezettet hirdet:

 • első díj: 1.500.000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként ,
 • második díj: 1.000.000 Ft (bruttó támogatási összeg – kategóriánként ),
 • harmadik díj: 500.000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként,
 • különdíj: 1.000.000 Ft (bruttó támogatási összeg) – három kategóriából 1 db.

 További nyeremények:

 • Az első 100 olyan pályázó, akinek ajánlásával legalább egy új pályázó indul az OTP Társasházi Pályázaton, térítésmentesen vehet részt a THT Akadémia egynapos képzésén, ahol speciális jogi és műszaki ismeretekre tehet szert, s megismerheti a THT Akadémia minősítő rendszerét.
 • Az első 100, eHáz előfizetéssel nem rendelkező, teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázó az eHáz Classic társasházi ügyviteli szoftver egyéves előfizetését nyeri.
 • Az első 500, teljes körű pályázati anyagot benyújtó induló a Társasházi Háztartás (THT) szaklap egy éves előfizetését kapja, amely 10 lapszámot és a THT Sarokház Klubjának 3 konferencián való ingyenes részvételt biztosítja.
 • Minden pályázó automatikusan felvételt nyer az újonnan induló Házfórum Klubba, ahol a honlapon exkluzív szakmai tartalmakhoz férhetnek hozzá a társasházi/lakásszövetkezeti ügykezelés témájában.

 A részvétel feltételei

 • A benyújtott pályázat kizárólag olyan épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat, olyan társasházi/lakószövetkezeti épületben, amely társasház/lakószövetkezet rendelkezik OTP Bank bankszámlaszerződéssel.
 • A pályázatot a társasház/lakásszövetkezet törvényes képviselője, megbízottja nyújthatja be. Nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni.
 • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási/beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem.
 • A benyújtott pályázatban leírt felújítás/beruházás megvalósításának költsége eléri az OTP Társasházi Pályázat által elnyerhető harmadik díj összegét.

Csatolandó dokumentumok

Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul, géppel kitöltött pályázati adatlapot, rajta külön feltüntetve:
  • a pályázó társasház/lakásszövetkezet adatait, a képviseletét ellátó magánszemély/cég adatait, illetve a pályázati kapcsolattartó adatait (amennyiben azok eltérnek a közös képviselő adataitól) – lásd még az adatlap I-III. pontjait,
  • a pályázati kategória megjelölését (lásd adatlap IV. pontja „Pályázat tárgya”), valamint
  • a pályázati költségvetést és az esetleges pályázati forráson kívüli költségeket (lásd adatlap IV. pontja „Költségvetés”), legfeljebb fél oldal terjedelemben,
  • a megvalósítás időbeli ütemtervét (lásd adatlap V. pontja „Ütemezés”), legfeljebb fél oldal terjedelemben,
  • a pályázat keretében megvalósítandó munka részletes leírását (lásd a pályázati adatlap VI. pontját „A pályázat ismertetése”), legfeljebb 2 oldal terjedelemben,
 • legalább 3 db színes fotót (elektronikus formátumban) a jelenlegi állapotról, amely a megvalósítás konkrét helyszínét mutatja be (a képeket a kitöltött adatlappal együtt a hazforum.hu weboldalon lehet feltölteni),
 • amennyiben van, tervrajzot vagy látványtervet (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de egyértelműen tükrözze a terv lényegét).

Csak géppel (pl. szövegszerkesztő programmal, írógéppel) kitöltött pályázati adatlapot tudunk elfogadni!

Pályázat benyújtása

A pályázatot a megadott határidőig, és kizárólag online úton – a www.hazforum.hu weboldal „OTP Társasházi Pályázat” menüpontja alatt lehet benyújtani.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. június 15 (éjfél).

A késve vagy hiányosan leadott, valamint a nem a pályázati célnak megfelelő pályázat érvénytelen.

Értékelés

Az értékelést szakmai zsűri végzi.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a pályázat megvalósítása mennyire szolgálja a közösségi érdekeket;
 • kategóriától függően: a pályázat mennyire szolgálja a társasház/lakásszövetkezet szűkebb környezetének minőségi javítását, szépítését, rendezettebbé tételét, biztonságát, és mennyire támogatja a közösségi életet és kezdeményezéseket;
 • technikai, pénzügyi megvalósíthatóság, ötletesség;
 • a lakók által vállalt közös munka mennyisége a tervezésben, illetve a kivitelezésben.

Az értékelés határideje: 2016. július 15.

A pályázat eredményéről a nyerteseket 2016. augusztus 12-ig telefonon és írásban is értesítjük. Az eredmény megtekinthető lesz a www.hazforum.hu weboldalon.

A pályázat elnyerése esetén a Pályázó vállalja, hogy 2016. december 9-ig befejezi a fejlesztés/beruházás megvalósítását és a kiíróhoz írásban eljuttatott összefoglalóban elszámol a kapott támogatással, illetve az esetleges saját forrással a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján.

Egyéb fontos tudnivalók

 • A pályázat nyílt, egyfordulós.
 • Több társasház/lakásszövetkezet együtt is pályázhat (ebben az esetben valamennyi „együttes” részvevő adatait – lásd pályázati adatlap I-III. pontjait – kérjük feltüntetni).
 • Egy társasház/lakásszövetkezet több kategóriában is pályázhat, illetőleg egy kategóriában különböző célokra több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázati adatlapon csak egy kategória jelölhető meg, illetve csak egy pályázati projekt nevezhető.
 • Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).
 • A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
 • A kiíró pályázatot nem őriz meg, és nem küld vissza.
 • A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
 • Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró azt érvénytelennek tekinti.
 • A kiíró jogosult arra, hogy a pályázatok értékelése előtt a pályázatban szereplő épületrészt, helyszínt megtekintse.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata és felelőssége, továbbá a megvalósítással kapcsolatban felmerülő jogi felelősség a pályázót terheli.
 • A játszótérnek a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet előírásainak meg kell felelnie.
 • Pályázó a pályázat beadásával elfogadja, hogy a pályázatban leírt felújítás/beruházás megvalósításának költsége és az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege közötti különbözetet önerőként biztosítja.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával és a pályázati támogatási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró – az általa megbízottak közreműködésével – nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósítását, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyilvánosságnak bemutassa (pl. cikk, riport, esettanulmány, fénykép, stb. formájában).
 • A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória, vagy különdíj nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.
 • A kiíró a pályázati kategóriák és a különdíj nyertesével/nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket.
 • A pályázat online beadásával a nyertes pályázó egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztés/beruházás megvalósítására a pályázati támogatási szerződést 2016. augusztus 29.-ig OTP Bank Nyrt.-vel megköti.
 • Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a pályázati támogatási szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2016. augusztus 29-ig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.
 • A kiíró a pályázati díjat a nyertes pályázók számára külön szerződésben foglaltak szerint, a pályázati terv megvalósításának befejezését és ellenőrzését követően, a pályázó nevére kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján egy összegben utalja át.

A pályázat jogi természetét tekintve a pályázaton résztvevők felé intézett felhívás a pályázati munkatervek benyújtására. Ezért a nyertes pályázatra adott elfogadó nyilatkozatként kizárólag a Bank részéről kezdeményezett szerződésben tett nyilatkozat tekinthető.

Pályázati adatlap letöltése

Pályázati kiírás letöltése

Forrás: http://www.hazforum.hu

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .