fbpx

Újabb módosítás előtt a hulladékról szóló törvény

A hulladékról és a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvények közös módosítása – melyről portálunk is beszámolt – mellett az Országgyűlés előtt van a hulladékról szóló törvény egy másik, egy salátatörvényben szereplő módosítása is.

 

A módosítás szerint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 14. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

 

(Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, kivéve, ha)

„e) a hulladékgazdálkodási hatóság a költséghatékonyság mérlegelését követően a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott, legfeljebb 2 m3 mennyiségű, nem veszélyes hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállítja.”

 

A Ht. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.”

 

A Ht. 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a járulékfizetésre kötelezett a bejelentési, a nyilvántartási, az adatszolgáltatási, valamint a hulladéklerakási járulék- és pótlékbefizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló törvényt, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, azon hulladékgazdálkodási hatóságot kell érteni. Az adózás rendjéről szóló törvény, valamint az adóról és az adóigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazásakor a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása adóigazgatási eljárásnak minősül.”

 

A Ht. 84. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A hulladékgazdálkodási hatóság az e törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt kötelezi:

  1. a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek betartására, illetve a jogsértő állapot megszüntetésére, ha a jogszabályban vagy hatóság határozatában foglalt előírásokat az eljárás alá vont jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy megszegi, teljesítésüket elmulasztja, vagy a hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől, vagy a 13 nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet a nyilvántartástól eltérő módon gyakorolja;
  2. b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, vagy károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására;
  3. c) környezetszennyezés esetében olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja.”

 

A Ht. 86. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) A hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére a területi hulladékgazdálkodási hatóság a végrehajtás elrendelése előtt – kérelemre – legfeljebb 3 évig terjedő részletfizetést engedélyezhet.”

A Ht.

  1. a) 61. § (2) és (4) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
  2. b) 78/E. § (1) bekezdés b) pontjában a „bírság” szövegrész helyébe a „bírság és más pénzkövetelések” szöveg lép.

 

A törvénymódosítás módosít továbbá más jogszabályokat is, mellyel megkönnyíti a hulladékgazdálkodási hatóság munkájához szükséges információkhoz elérését.

 

Forrás: parlament.hu

 

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .