fbpx

50 Ft-os betétdíj várható majd Magyarországon

A kiterjesztett gyártói felelősség új szabályai mellett más új szabályozásokat is egyhetes véleményezésre tett közzé a Technológiai és Ipari Minisztérium a múlt héten – erre a rövid határidő okán portálunk is csak most lett figyelmes. Az egyik egy új,  egyes italcsomagolások kötelező visszaváltásárát (betétdíját) előirányzó kormányrendelet, ami felkerült a kormany.hu-ra. 

A műanyag, fém és üveg italcsomagolások kötelező betétdíja és visszaváltása 2024. január 1-től indulna. Amint a jogszabálytervezet indoklása írja:

“A kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe a meghatározott tejalapú készítmények kivételével fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, közvetlen csomagolása tartozik, amely nem újrahasználható, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, és 0-6 literig terjedő űrtartalommal bír; továbbá az italtermék minden típusú és bármekkora űrtartalmú, újrahasználható, fogyasztói, közvetlen csomagolása.

Önkéntesen visszaváltási díjas termék a fenti termékek körébe nem sorolt, a gyártó által önkéntesen „visszaváltható” megjelöléssel gyártott, illetve forgalomba hozott termék vagy a termék csomagolása, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelentették. A gyártó a forgalmazóval kötött megállapodás alapján minősítheti a terméket vagy annak csomagolását önkéntesen visszaváltási díjas termékké.

A lakossági visszaváltás ösztönzése és a visszaváltási rendszer finanszírozása érdekében a kormányrendelet visszaváltási díj megfizetését írja elő. A visszaváltási díj összege kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék esetén darabonként 50 Ft, újrahasználható termék, továbbá az önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a gyártó által meghatározott összeg. A kötelezően visszaváltási díjas termék csomagolású italtermék a visszaváltási díjjal megnövelt vételáron hozható forgalomba.

A kormányrendelet meghatározza a rendszer egyes résztvevőinek (gyártók, forgalmazók, fogyasztók, koncessziós társaság) jogait és kötelezettségeit a kötelezően visszaváltási díjas, valamint az önkéntesen visszaváltási díjas termékek vonatkozásában.

A gyártó kötelezően visszaváltási díjas termék esetén GTIN szám és vonalkód, meghatározott grafika, valamint ezek mellett nem újrahasználható termék esetén egy egyedi jelölést biztosító azonosító kód elhelyezését is biztosítja a terméken. Az önkéntesen visszaváltási díjas termék esetén a „visszaváltható” megjelölés feltüntetése szükséges. Az egyedi azonosító segítségével pontosan követhető és nyilvántartható a termék útja, valamint ez az elszámolás alapja is, amely átlátható és hatékony működést tesz lehetővé. A jelölés biztosítja a lehetőséget a visszaváltási díjas termék megkülönböztetésére az egyéb termékektől, továbbá felhívja a figyelmet a visszaváltás lehetőségére.

A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható terméket annak újrahasználata érdekében visszaveszi, továbbá az önkéntesen visszaváltási díjas terméket, valamint annak csomagolását a forgalmazótól, vagy a fogyasztótól visszaváltja, vagy visszaveszi, és a visszaváltási díjat visszafizeti.

A forgalmazó a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltását a koncessziós társasággal kötött szerződés, a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék, valamint az önkéntesen visszaváltási díjas termék visszavételét pedig a gyártóval kötött megállapodás alapján végzi.

Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszavételére köteles a forgalmazó automata visszaváltó berendezés működtetésével minden 400 m2 -nél nagyobb eladótérrel rendelkező üzlet esetén (kézi visszaváltó berendezéssel történő visszaváltási lehetőség biztosítása mellett).

A nem újrahasználható, 0,1 l alatti vagy 3 l feletti űrtartalmú kötelezően visszaváltási díjas termék visszavétele kézi visszaváltó berendezéssel történik. E termékek visszavételét a forgalmazó akkor biztosítja, ha ilyen típusú terméket forgalmaz.

A forgalmazó a visszavételt folyamatosan és teljes nyitvatartási időben biztosítja, működteti a visszaváltó berendezéseket, valamint a működtetéshez szükséges technikai feltételeket és a koncessziós társaság számára a karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

A fogyasztók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a visszaváltás alapvető feltételeit közzéteszi a fogalmazás helyén, vagy a visszaváltásra kijelölt helyen.

A fogyasztó a visszaváltási díj visszatérítésére abban az esetben jogosult, ha a terméket a visszaváltás helyén, meghatározott állapotban átadja.

A koncessziós társaság működteti a kötelező visszaváltási díjas rendszert, ennek keretében többek között biztosítja és működteti a szükséges informatikai felületet és rendszereket; működteti a jelölést lehetővé tévő kód- és jelrendszert; beszerzi, telepíti, karbantartja a visszaváltó berendezéseket; a hulladék átvételét, elszállítását, előkezelését, hasznosítás céljából történő átadását biztosítja; a feladatkörébe tartozóan gondoskodik a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről; jelentéstételi, pénzügyi-számviteli nyilvántartási, valamint önellenőrzési rendszert működtet.

A koncessziós társaság az átadott kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltási díját a fogyasztó részére megfizeti az automata visszaváltó berendezéseken keresztül közvetlenül, illetve annak hiányában a visszaváltási hely üzemeltetőkön keresztül.

A koncessziós társaság feladata a visszaváltási hely hálózat kialakítása is. A nem újrahasználható, kötelezően visszaváltási díjas termékek visszaváltása érdekében automata visszaváltó berendezéssel ellátott visszaváltási hely kialakítása kötelező a 400 m2 -nél nagyobb eladótérrel rendelkező üzletek esetén; ennek hiányában az ezer főnél nagyobb népességű településeken.

A koncessziós társaság fentieken túlmenően pályázatot ír ki visszaváltási hely önkéntes kialakítására az országos lefedettség biztosítása érdekében.

A jogszabály tájékoztatási, valamint szemléletformáló és edukációs tevékenység folytatására irányuló kötelezettséget is előír a koncessziós társaság részére.

A kötelező visszaváltási díjas rendszer koncessziós társaság általi működtetéséért a termék gyártója a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díj részét képező csatlakozási díj és szolgáltatási díj megfizetésére köteles.

A kormányrendelet az önkéntesen visszaváltási díjas termék gyártója számára nyilvántartásba vételi, valamint ez alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére nyilvántartás vezetési kötelezettséget ír elő a visszaváltási díj alkalmazására vonatkozóan.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetésében részt vevő felek közötti rendszeres párbeszéd lehetőségét biztosítják a kormányrendeletben meghatározott országos konzultatív testületek: a Kötelező Visszaváltási Díjas Rendszer Fóruma és a Kötelező Visszaváltási Díjas Rendszer Díjtanácsa, amelyek feladata a kötelező visszaváltási díjas rendszer működésével kapcsolatos kérdések megvitatása, illetve a Díjtanács esetében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal csatlakozási és szolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő tevékenységének szakmai támogatása.

A jogszabály visszaváltási díjas termékek jelölésére, fogyasztótól történő visszaváltására és a fogyasztó tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, ha a jogsértés fogyasztót érint.

A nyilvántartásba vételhez kapcsolódó gyártói kötelezettségek teljesítését az országos, a gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozók e rendelet szerinti, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe nem tartozó egyéb tevékenységét a tevékenység tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi, a kötelezettségek megsértése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság jár el, a Ht. által meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával.

A jogszabály az átmeneti rendelkezések között a kötelező visszaváltási díjas rendszer országos bevezetése előtt zárt rendszerű tesztüzem végrehajtását írja elő a koncessziós társaság részére. Az átmeneti rendelkezések szabályozzák emellett azt is, hogy az egyedi jelölést biztosító azonosító kód alkalmazásával kapcsolatos kötelezettségek a rendelet hatályba lépését követő 1 év elteltével alkalmazandók.

A jogszabály rendelkezik a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek a kötelező visszaváltási díjas rendszer bevezetése miatt szükséges módosításáról, megteremtve ezáltal az összhangot a két jogszabály között. A módosítás a díjfizetéssel, a hulladék átvételi kötelezettséggel, az egyéni teljesítéssel, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság által alkalmazható intézkedéssel kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozik. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet mellékleteinek módosítása a visszaváltási díjas termékek körforgásos kódjainak, a díjkódjainak valamint a visszaváltási díjas termékekkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség adattartalmának meghatározása érdekében szükséges.

Tekintettel arra, hogy a kormányrendelet hatálya az önkéntesen visszaváltási díjas termékekre is kiterjed, a kormányrendelet rendelkezik arról, hogy az e termékeknek a jelen jogszabályi környezetben megfeleltethető betétdíjas termékekkel kapcsolatos szabályozást tartalmazó, a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet hatályát veszti.”

 

Facebook Comments

One thought on “50 Ft-os betétdíj várható majd Magyarországon

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .