fbpx

Hulladékról szóló törvény és termékdíj: módosulna a módosító

Amint portálunk is beszámolt róla: módosulnának a hulladékról és a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvények. Az Országgyűlés előtt lévő módosításokhoz december 1-én a Törvényalkotási Bizottságban módosító javaslatot terjesztettek elő és fogadtak el, vagyis változtatnának a fenti törvényeket módosító javaslaton.

 

A törvénymódosítás számos pontjára kiterjedő javaslat itt található, az aláhúzott részek az új szövegtervezetek.

 

Néhány lényegesebb pont:

A hulladékról szóló törvény (Ht.) 47/A. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne:

„(4) A közszolgáltató, a Koordináló szerv, a települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat és a települési önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására igénybevett közszolgáltatói alvállalkozó (a továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a Hivatalnak (szerk: a MEHK-nek) minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. A Hivatal által kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a Hivatal által kiadott határozatban megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.

(4a) A koncesszor, a koncessziós társaság, a Koordináló szerv, a települési (fővárosban a fővárosi) önkormányzat és a települési önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetője, a koncesszori alvállalkozói nyilvántartásban szereplő vállalkozás, a 18/A. § (1) bekezdése szerinti hulladékégető mű, a B3 alkategóriájú hulladéklerakó és a 18/D. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök üzemeltetője és tulajdonosa, továbbá a környezetvédelmi termékdíj, valamint a visszaváltási és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő díjak megfizetésére kötelezettek, a 31. § (9)-(15) bekezdése és a 92/H. § (8) bekezdése szerint kompenzációra jogosult, az őket nyilvántartó hatóság és a díjakat beszedő szerv (a továbbiakban együtt: Hivatal által kötelezett) a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal e törvényben meghatározott tevékenységéhez szükséges. A Hivatal által kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a Hivatal által kiadott határozatban megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a Hivatal által kötelezett e kötelezettségét a Hivatal hiánypótlási felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szab ki.

(5) Ha a (4) és a (4a) bekezdés szerinti Hivatal által kötelezett a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében, a Hivatal által kiadott határozatban vagy az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt határidőn belül nem nyújt tájékoztatást vagy szolgáltat adatot, a Hivatal a tájékoztatás, adatszolgáltatás hiányában is javaslatot tehet a miniszter részére.”

A hulladékról szóló törvény 47/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépne:

„(2) A Hivatal a vagyonkataszter adatai hitességének biztosítása érdekében az ország területén működő hulladékgazdálkodási eszközről és létesítményről azok tulajdonosától és használójától minden, a vagyonkataszter teljességéhez szükséges tájékoztatást és adatot kérhet. A tulajdonos és a használó a Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint, valamint a Hivatal által kiadott határozatban megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a kötelezett a tájékoztatást és adatszolgáltatást a Hivatal hiánypótlási felhívása ellenére nem teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.”

Fentiek indoklása:

„A Ht. 47/A. § (4a) bekezdése mellett a (4) és (5) bekezdése módosítása is elengedhetetlen. A Hivatal részére történő adatszolgáltatással kapcsolatban a rendeleti előírás azért szükséges, mert egyes hatósági ügyekben olyan magas az adatszolgáltatásra kötelezettek (különösen vagyonkataszterrel kapcsolatos adatszolgáltatás) száma, hogy ha a Hivatalnak a határozatokat egyedileg kellene meghoznia az még a mai informatikai eszközök igénybevétele mellett is aránytalan idő- és energiaráfordítást igényelne, ami a Hivatal és az érintettek számára is hátrányos és nem kívánatos lenne.”

 

További módosítások az indoklásból:

 

„A Ht. 53/N. §-ban az önkormányzatok indokolt költségei a Ht. 30/C. § (2) bekezdésben megjelölt köztisztasági feladatok ellátásával összefüggésben kerülnek megjelenítésre. Az önkormányzatok a köztisztasággal összefüggő feladataik ellátása során a kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozó termékek hulladékát is összegyűjtik, ennek költségét a gyártók kötelesek megfizetni. Mivel a gyártók kiterjesztett gyártói felelősség alapján pénzügyi hozzájárulást fizetnek a koncesszornak, az önkormányzatok ilyen költségeit is annak keretében kell figyelembe venni. Az 53/N. § (1) és (4) bekezdésének módosítása az ehhez szükséges rendelkezéseket teremti meg.”

„A hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos ellenőrzések során feltétlenül szükséges látni, hogy a hulladékgazdálkodási létesítménybe belépő járművek milyen típusú hulladékot/terméket szállítanak, továbbá a szállítmányt a létesítmény mely területén helyezték el. A hulladékgazdálkodási létesítmény területén nemcsak hulladékot szállító járművek közlekednek, ezért a hulladékot szállító jármű helyett elégséges a szállító jármű kifejezés.”

„A pártatlanság biztosítása érdekében indokolt, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága járjon el a hulladékgazdálkodási koncesszióval összefüggő kártalanítási hatósági ügyekben.”

 

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .